Feeling sick

Een Engelse aflevering over ziek-zijn.